Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de website van de Steunpunt Academie is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd, zal dat via de Steunpunt Academie-website worden bekend gemaakt.

Deze voorwaarden beheersen de website van de Steunpunt Academie. Door contact te leggen en te behouden met de website van de Steunpunt Academie stemt u in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De website van de Steunpunt Academie en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot de Steunpunt Academie worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Steunpunt Academie-website bekende gegevens. De Steunpunt Academie kan echter niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch kan de Steunpunt Academie instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. De Steunpunt Academie kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van de Steunpunt Academie en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. De Steunpunt Academie behoudt zich het recht voor de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

De Steunpunt Academie sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Steunpunt Academie-website.

Links

De website van de Steunpunt Academie bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan de Steunpunt Academie evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Privacy

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op website en door gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoord mogelijkheid, gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.
De Steunpunt Academie respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Steunpunt Academie-databases, zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.
Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website van de Steunpunt Academie en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Cookies

Om de Steunpunt Academie in staat te stellen de website op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de website van de Steunpunt Academie gebruikgemaakt van zogenaamde cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Toepasselijk Recht

De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de privacybescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op de website van de Steunpunt Academie. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De registratie is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.